OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | Schronisko Bełchatów
Logo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu internetowego


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGM sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Czyżewskiego 7.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGM Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. 502 345 426 lub adresem e-mail iod@pgmbelchatow.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia serwisu internetowego, co obejmuje, lecz nie ogranicza się do:

a)      Zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu internetowego,

b)      Wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z serwisu internetowego,

c)      Podnoszenia jakości serwisu internetowego,

d)     Tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,

co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

A także:

e)      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

f)       w celach archiwalnych, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wykonująca na naszą rzecz usługi wsparcia z zakresu IT, w szczególności hostingu, a także podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty kontrolne i nadzorcze.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z właściwymi przepisami prawa w szczególności przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3.
 2. posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. przenoszenia danych,
  6. uzyskania kopii danych,

w przypadkach i w zakresie uregulowanym w przepisach RODO, w celu realizacji powyższych prosimy o kontakt z Administratorem. 

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością skorzystania z usług serwisu.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w takim przypadku administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem UE legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych. Ma Pani/Pan prawo uzyskać dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia poprzez kontakt z Administratorem.

 

pracownikow_i_reprezentantow_kontrahentow.pdf pracownikow_i_reprezentantow_kontrahentow.pdf

klauzula_informacyjna_dla_osob_przygarniajacych_zwierze.pdf klauzula_informacyjna_dla_osob_przygarniajacych_zwierze.pdf

korzystajacych_z_hotelu_dla_zwierzat.pdf korzystajacych_z_hotelu_dla_zwierzat.pdf

monitoringu_wlasnego.pdf monitoringu_wlasnego.pdf

oddajacych_zwierze.pdf oddajacych_zwierze.pdf

600 185 657